De LITE studie

Wij weten dat onder andere overgewicht een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van knieartrose. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek dat gewichtsafname een positief effect kan hebben op de klachten van de knieartrose, waaronder het verminderen van de pijn en verbeteren van het functioneren. Om deze gezondheidswinst te realiseren is het sinds 2019 voor de huisartsen in Nederland mogelijk om patiënten met artrose én overgewicht te verwijzen naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

In dit onderzoek bekijken we of deze leefstijl interventie gericht op voeding, lichaamsbeweging en gedragsverandering, naast de gebruikelijke zorg van de huisarts, de artroseklachten kan verminderen. Dit is heel belangrijk om te weten, want dat kan ons leren hoe we de gezondheid van mensen met knieartrose zouden kunnen verbeteren.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij onder andere meer leren over:

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Voor dit onderzoek worden twee groepen samengesteld. Een loting bepaalt welke behandeling u krijgt in dit onderzoek.

Wat houdt gebruikelijke zorg in?

Deelnemers in beide groepen krijgen de gebruikelijke zorg van de eigen huisarts, zoals die in de richtlijnen voor knieartrose omschreven staan. Dit kan bijvoorbeeld uw eigen fysiotherapeut zijn, maar ook pijnstillende medicatie.

Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

Wanneer u ingeloot wordt voor groep 1 ontvangt u in aanvulling op de gebruikelijke zorg van de huisarts een programma aangeboden gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl. U wordt doorverwezen naar een gecertificeerde leefstijlcoach voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (Beweegkuur-GLI). BeweegKuur-GLI is een erkende interventie en staat geregistreerd bij Loketgezondleven.nl van het RIVM. Het doel van de Beweegkuur-GLI is het realiseren van gezondheidswinst.

De BeweegKuur-GLI bestaat uit drie componenten:

De BeweegKuur-GLI is bedoeld voor mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Het gaat om mensen met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. Als deelnemer kunt u zelf specifieke doelen formuleren op basis van uw wensen, belemmeringen en mogelijkheden. Hierdoor ontstaat een programma op maat. Gedurende het hele traject worden de deelnemers in deze groep ondersteund door een multidisciplinair team van zorgprofessionals. In het programma werken de leefstijlcoach, beweegprofessional en de voedingsprofessional nauw samen. Daarnaast worden andere disciplines en professionals betrokken om de deelnemer verder te begeleiden, zoals lokale sport- en beweegaanbieders en buurtsportcoaches.