Huisartspraktijken

Heeft u als huisarts patiënten die (gaan) deelnemen aan de LITE studie? Dan vindt u op deze pagina informatie over de LITE studie en de rol die u als huisarts hierin kunt spelen.

Wat is de rol van de huisarts?

Indien u als huisarts deelneemt aan deze studie zullen wij middels zoekacties in het HIS, patiënten opsporen die in de afgelopen twee jaar de huisartsenpraktijk bezocht hebben met eerste klachten van knieartrose. Deze zoekacties kunnen uitgevoerd worden door onze onderzoeksmedewerkers. U screent de lijst van potentiële deelnemers en vervolgens zullen wij alle geschikte patiënten namens u aanschrijven.

Bij interesse voor deelname van deze patiënt zullen wij alle in- en exclusie criteria controleren en de patiënt volledig voorlichten over de studie. Zij hebben dan de gelegenheid om vragen te stellen en wij nemen de verdere procedure met hen door. Indien uw patiënt akkoord is en toestemming heeft gegeven, zullen wij hen uitnodigen voor de baseline metingen, de eerste vragenlijst versturen en de patiënt randomiseren. De uitslag van de randomisatie zullen wij aan u en uw patiënt doorgeven.

Als er een onverwachte klinische relevante afwijking uit de MRI naar voren komt, wordt de huisarts daarvan op de hoogte gesteld.