Hoe ziet het onderzoek eruit?

Voor dit onderzoek worden twee groepen samengesteld. Een loting bepaalt welke behandeling u krijgt in dit onderzoek.

Wat houdt gebruikelijke zorg in?

Deelnemers in beide groepen krijgen de gebruikelijke zorg van de eigen huisarts, zoals die in de richtlijnen voor knieartrose omschreven staan. Dit kan bijvoorbeeld uw eigen fysiotherapeut zijn, maar ook pijnstillende medicatie.

Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

Wanneer u ingeloot wordt voor groep 1 ontvangt u een programma gericht op het realiseren van een gezonde leefstijl. U wordt doorverwezen naar een gecertificeerde leefstijlcoach van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (Beweegkuur-GLI). BeweegKuur-GLI is een erkende interventie dat staat geregistreerd bij Loketgezondleven.nl van het RIVM.

De BeweegKuur-GLI bestaat uit drie componenten:

De BeweegKuur-GLI is bedoeld voor mensen met een inactieve leefstijl, die gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. Als deelnemer kunt u zelf doelen formuleren op basis van uw wensen, belemmeringen en mogelijkheden. Hierdoor ontstaat een programma op maat. Gedurende het hele traject worden de deelnemers in deze groep begeleid door een team van zorgprofessionals. In het programma werken de leefstijlcoach, beweegprofessional en de voedingsprofessional nauw samen. Daarnaast worden andere professionals betrokken om de deelnemer verder te begeleiden, zoals lokale sport- en beweegaanbieders en buurtsportcoaches.