Welke patiënten kunnen deelnemen?

Alle patiënten die in de afgelopen twee jaar de huisartsenpraktijk bezocht hebben met beginnende knieartrose waarbij sprake is van overgewicht of obesitas kunnen deelnemen aan de studie.

Inclusiecriteria voor deelname:

Exclusiecriteria:

Wij nemen deze criteria tijdens de telefonische screening met de deelnemers door.