Welke behandeling krijgen de patiënten?

Patiënten die deelnemen aan de LITE-studie worden middels loting ingedeeld in twee groepen: één groep krijgt een leefstijlinterventieprogramma én gebruikelijke zorg, de andere groep krijgt alleen gebruikelijke zorg. Alle patiënten krijgen de gebruikelijke zorg van de huisarts volgens de NHG-richtlijn niet-traumatische knieklachten. Dit beleid omvat voorlichting en adviezen ten aanzien van lichaamsbeweging en gewichtsreductie (bij patiënten met overgewicht of obesitas). Het voorschrijven van analgetica en het starten van een oefenprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut is ook mogelijk. De huisarts en de patiënt zijn niet geblindeerd voor de toegewezen behandeling.

Patiënten die worden gerandomiseerd naar de interventiegroep, krijgen naast de gebruikelijke zorg, een doorverwijzing naar een gecertificeerde leefstijlcoach voor de BeweegKuur-GLI. De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie ingebed in de eerstelijnszorg en wordt volledig vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw). Gedurende het hele traject worden de deelnemers ondersteund door een multidisciplinair team bestaande uit een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist.

De Beweegkuur-GLI bestaat uit drie componenten:

Na de intake met de leefstijlcoach wordt de patiënt doorverwezen naar de beweeg- en voedingsprofessional. De leefstijlinterventie bestaat uit individuele sessies en groepssessies met de leefstijlcoach, fysiotherapeut of de diëtist gedurende het twee jaar durende programma. In samenspraak met de patiënt wordt een individueel programma opgesteld en de patiënt wordt begeleid bij de uitvoering van dit beweeg- en voedingsplan.

Voor meer informatie over de BeweegKuur-GLI kunt u ook terecht op de website van Loketgezondleven.