Wat is de opzet van de studie?

De LITE Studie is een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een gecombineerde leefstijlinterventie in vergelijking met reguliere zorg bij patiënten met knieklachten en een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

De studie heeft een follow-up duur van twee jaar (figuur 1). Tijdens deze periode krijgen de deelnemende patiënten op 9 tijdsmomenten driemaandelijks vragenlijsten toegestuurd. Ook zullen er twee onderzoeken plaatsvinden op baseline en na 24 maanden, waaronder een lichamelijk onderzoek, afname van bloedmonsters en MRI-beeldvorming van de symptomatische knie. Elk onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Figuur 1: Studieopzet

Wat zijn de uitkomstmaten?

Primaire uitkomstmaten:

Secundaire uitkomstmaten: